Cú vọ phương Bắc – Northern Saw-whet (Acadian Owl)
CÚ LÀ ĐIỀM LÀNH
Một huyền thoại về Cú
Cú trong văn hóa người Mỹ bản địa
Kỹ năng săn mồi của Cú
Cú – Những sự thật bí ẩn
Tản mạn: CÚ trong văn hóa dân gian của người Anh
Cú – biểu trưng của TRÍ TUỆ và TRI THỨC
Cú và sự “mê tín”
Thần thoại – Huyền thoại về Cú