Cú vọ phương Bắc – Northern Saw-whet (Acadian Owl)
Giới Thiệu

Giới Thiệu

Từ nhỏ, tôi đã được nghe kể nhiều câu chuyện liên quan đến tiếng kêu trong đêm của cú, những câu chuyện mà vừa háo hức muốn nghe vừa nổi gai ốc vì sợ. ..Những tiếng kêu nửa đêm báo…